splash

goed doel


De "Bende van Bart" - editie 2010 steunde de volgende goede doelen :

- CKG Kapoentje ( Oostende )

    CKG Kapoentje vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en erkend door Kind en Gezin. In het centrum biedt CKG Kapoentje ouders en hun gezin opvoedingsondersteuning aan. Samen met de ouders wordt er gezocht naar een oplossing die het meest geschikt is voor het gezin.

Meer inlichtingen kunt u vinden op www.ckgkapoentje.be

- ' T Rakkersnest ( Gistel )

    Het Rakkersnest is een scoutsbeweging voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Sinds 1995 is ' t Rakkersnest lid van "scouts en gidsen vlaanderen ".

De groepen zijn opgesplitst volgens de leeftijd en/of aard van de handicap. De activiteiten verschillen naar gelang de tak. Ze zijn telkens gebaseerd op de basispijlers van scouting : inclusie en een toffe vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Zowat 3 keer per maand zijn er activiteiten.

voor meer info kunt u steeds terecht op www.rakkersnestgistel.be

- vzw Ithaka ( Oostende )
    

    De vzw Ithaka is een arbeidsgericht dagcentrum voor mensen met een handicap. Voor mensen met een handicap wil Ithaka een kader aanreiken en hen optimale ontplooiingskansen bieden, door een veilige basis te creëren van waaruit ze met vertrouwen de wereld durven te verkennen, er een plaats innemen, aangepast aan hun individuele mogelijkheden en verlangens.

Meer info vindt u op de website www.vzw-ithaka.be

 

 

 

Gesponsord door:

sponsors